INFORMAÈšII PRELIMINARE

 • Prezentul document intitulat “Termeni ÅŸi CondiÈ›ii” constituie acordul legal dintre dumneavoastră în calitate de Client, Utilizator È™i / sau Vizitator ÅŸi LegalOnline, vizând utilizarea Site-ului, comanda de produse / servicii, accesarea ÅŸi folosirea facilităţilor Site-ului etc. Pentru utilizarea conformă a Site-ului, vă recomandăm să citiÅ£i în prealabil aceÅŸti Termeni ÅŸi CondiÅ£ii. Accesarea si vizitarea Site-ului, înregistrarea unui cont de utilizator/client, dar ÅŸi plasarea unei Comenzi înseamnă acceptarea în totalitate ÅŸi necondiÅ£ionată a acestor Termeni ÅŸi CondiÅ£ii.
 • Pentru a putea accesa în mod facil serviciile pe care vi le punem la dispoziÈ›ie, trebuie să acceptaÈ›i în mod neechivoc È™i în totalitate Termenii È™i CondiÈ›iile de față. Dacă nu sunteÅ£i de acord să respectaÅ£i aceÅŸti Termeni ÅŸi CondiÅ£ii, fie chiar ÅŸi parÅ£ial, vă rugăm să nu utilizaÅ£i Site-ul. De asemenea, dacă, în orice moment, aceÅŸti Termeni ÅŸi CondiÅ£ii nu mai sunt acceptaÅ£i de către dumneavoastră, vă rugăm să sistaÅ£i imediat accesarea ÅŸi utilizarea Site-ului.
 • Termenii ÅŸi condiÅ£iile pot fi modificate oricând, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările ÅŸi informaÅ£iile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării celor interesaÈ›i / vizaÈ›i. Utilizatorii, Vizitatorii È™i ClienÈ›ii trebuie să se raporteze la regulile, drepturi, obligaÅ£iile, procedurile etc. prevăzute de Termeni ÅŸi CondiÅ£ii în formatul valabil la data interacÈ›ionării cu Site-ul, fără a exista o obligaÅ£ie a ITnC.ro de a-i informa individual despre actualizări ÅŸi / sau modificări.

CINE SUNTEM?

 • IT Services este un proiect al ITnC.ro ce își propune să își aducă aportul la digitalizarea procedurilor de lucru. Ne propunem să venim în sprijinul dumneavoastră cu servicii È™i produse care să satisfacă nevoile apărute ca urmare a digitalizării economiei. De asemenea, dorim să conlucrăm cu toÈ›i clienÈ›ii noÈ™tri pentru a ne îmbunătății serviciile, ori pentru a crea noi servicii ori produse care să răspunde nevoilor emergente ale acestora.
 • Datele noastre de identificare sunt următoarele:
  • Denumire: Advanced IT&C Services SRL
  • Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Pescarusului, nr. 3
  • Numărul de înregistrare în registrul comerÈ›ului: J40/12808/2010

DEFINIREA UNOR TERMENI

 • Având în vedere faptul că în prezentul document anumite cuvinte ori fraze vor fi utilizate în mod recurent, am decis să facem o listă cu cele mai uzuale formulări pentru a facilita înÈ›elegerea cât mai corectă a întregului document:
  • Comandă â€“  reprezintă intenÈ›ia Clientului, exprimată prin intermediul site-ului, prin care acesta își exprimă dorinÈ›a È™i angajamentul de a achiziÈ›iona cel puÈ›in un produs sau un serviciu dintre cele comercializate de către noi;
  • Cont â€“ reprezintă o interfață unică a site-ului nostru care este accesibilă doar clienÈ›ilor care își creează un cont. Crearea unui cont presupune personalizarea unei secÅ£iuni a site-ului prin introducerea adresei de e-mail ÅŸi a unei parole, secÅ£iune care conÅ£ine diverse informaÅ£ii despre Client.
  • Contract â€“ reprezintă contractul la distanţă încheiat între noi È™i dumneavoastră, clienÈ›ii noÈ™tri. Acest contract se încheie fără prezenÅ£a fizică simultană a Vânzătorului ÅŸi a Cumpărătorului, contracte ce se încheie prin acceptarea, după atentă citire, a prezentului Document de către Cumpărător.
  • Cumpărător/Client â€“  orice persoană fizică, în vârstă de cel puÅ£in 18 ani, cu capacitate de exerciÅ£iu deplină sau orice persoană/entitate juridică, care îşi creează sau nu un Cont în Site ÅŸi efectuează o Comandă online.
  • Vânzător â€“ reprezintă societatea Advanced IT&C Services SRL, astfel cum ne-am prezentat anterior.
  • Document / Politică de Utilizare / Termeni ÅŸi CondiÈ›ii â€“ prezenta Politică privind termenii ÅŸi condiÅ£iile de utilizare a Site-ului, denumit ÅŸi Termenii ÅŸi CondiÈ›iile”, „T&C” sau „Politică”, care va guverna raportul contractual dintre ITnC.ro È™i ClienÈ›i, Utilizatori È™i / sau Vizitatori ÅŸi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părÅ£i sau clauze din Termeni ÅŸi CondiÅ£ii cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii ÅŸi legalităţii celorlalte prevederi din Politică.
  • Produs ori Serviciu â€“ reprezintă orice bun sau serviciu care este comercializat pe site-ul ITnC.ro.
  • Utilizator â€“ orice persoană care a creat un cont pe site.
  • Vizitator â€“ orice persoană care accesează site-ul.
  • Site-ul â€“ reprezintă site-ul nostru www.itnc.ro precum ÅŸi orice secÅ£iune sau subpagină a acestuia.

CONDIÈšII GENERALE DE UTILIZARE

 • Site-ul itnc.ro este un site ce poate fi utilizat de către orice persoană interesată în a achiziÈ›iona unul sau mai multe produse ori servicii dintre cele comercializate de către noi.
 • Ne rezervăm dreptul de a refuza ori restrânge accesul vizitatorilor sau clienÈ›ilor la anumite subsecÈ›iuni sau funcÈ›ii specifice ale site-ului dacă va exista suspiciunea rezonabilă că se încearcă fraudarea sau eludarea politicilor site-ului. De asemenea, accesul va fi refuzat ori restrâns ori de câte ori vom avea suspiciunea rezonabilă că prin anumite acÈ›iuni se încearcă prejudicierea intereselor noastre.
 • Interzicem în mod expres orice utilizare abuzivă a site-ului nostru, prin utilizare abuzivă înÈ›elegându-se orice acÈ›iune ori inacÈ›iune prin care nu sunt respectate regulile statuate în prezenta Politică sau în orice alte politică existentă pe site, orice acÈ›iune care contravine bunei-credinÈ›e în relaÈ›iile comerciale ori contractuale sau orice acÈ›iune care încalcă legislaÈ›ia în vigoare sau bunele practici È™i / sau moravuri.

COMENZILE ONLINE

 • Prin plasarea unei comenzi online vă exprimaÈ›i dorinÈ›a È™i acordul de a intra într-o relaÈ›ie contractuală bilaterală cu noi, echipa ITnC. O comandă online poate conÈ›ine unul sau mai multe dintre produsele ori serviciile pe care noi le comercializăm în magazinul nostru online.
 • Poate plasa o comandă pe site orice persoană fizică (dacă a împlinit vârsta de minimum 18 ani) È™i orice persoană juridică.
 • Simpla adăugare a unui produs ori serviciu de cumpărături nu va conduce automat la rezervarea respectivului element. De asemenea, adăugarea unui produs ori serviciu, fără definitivarea procedurii de achiziÈ›ie, nu va conduce la încheierea unui contract valabil, corelativ, noi nu vom avea obligaÈ›ia să livrăm respectivul produs ori serviciu.
 • O comandă va fi considerată drept finalizată doar după parcurgerea tuturor etapelor din meniul Finalizare Comandă È™i doar după confirmarea plății integrale a preÈ›ului produselor ori serviciilor pentru care aÈ›i optat. Plata se va considera efectuată în momentul creditării contului nostru cu suma aferentă produselor ori serviciilor achiziÈ›ionate de către dumneavoastră.
 • Produsele vor fi puse la dispoziÈ›ia clienÈ›ilor prin intermediul contului creat pe website, imediat după aprobarea tranzacÈ›iei È™i a plății acestora.
 • Pentru anumite produse sau servicii, care necesită informaÈ›ii suplimentare din partea dvs. sau care presupun o personalizare a produselor/serviciilor deja disponibile, nu putem estima timpul necesar finalizării È™i furnizării acestora.

PREÈšUL PRODUSULUI SAU SERVICIULUI. FACTURAREA. PLATA.

 • Pentru plățile cu card bancar, tranzacÈ›ia va apărea pe extrasul de cont al clientului plătitor ca ”ADVANCED IT&C SERVICES”. Indiferent de valuta pe care o aveÈ›i în cont, tranzacÈ›iile se vor efectua în EUR, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.
 • Pentru produsele sau serviciile comercializate pe site-ul WWW.itnc.ro, preÈ›ul va fi indicat exclusiv în EURO. ÃŽn anumite situaÈ›ii, acest preÈ› poate include sau nu T.V.A., însă vom face menÈ›iunile necesare acolo unde este nevoie pentru a vă informa în mod corect.
 • PreÈ›ul produselor se actualizează în mod constant. Vă rugăm să vă raportaÈ›i la valoarea preÈ›ului în momentul finalizării comenzii. Pentru produsele ori serviciile în care dumneavoastră puteÈ›i opta pentru diferite opÈ›iuni, preÈ›ul afiÈ™at iniÈ›ial poate suferi modificări în concordanță cu opÈ›iunile dorite È™i bifate. Astfel, preÈ›ul final per serviciu ori produs va îngloba preÈ›ul de bază È™i preÈ›ul serviciilor extra pentru care aÈ›i optat în momentul plasării comenzii.
 • ÃŽn situaÈ›ia în care optaÈ›i pentru un serviciu lunar de tip abonament, atunci vă exprimaÈ›i acordul cu privirea la retragerea lunară din contul bancar furnizat de către dumneavoastră a sumei aferente preÈ›ului acestui serviciu, fie prin intermediul unui serviciu de direct debit sau a unei plăți recurente cu instrumente de plată sau card. ÃŽn situaÈ›ia în care veÈ›i dori renunÈ›area la acest tip de serviciu, aveÈ›i posibilitatea de a ne contacta utilizând datele de contact sau utilizând meniul specific din interfaÈ›a site-ului.
 • Vom emite factura aferentă produselor ori serviciilor achiziÈ›ionate pe baza datelor de identificare pe care ni le veÈ›i comunica. Factura va fi livrată odată cu produsele ori serviciile comandate, pe e-mail-ul dumneavoastră sau în contul de client, aceasta fiind valabilă în acest format È™i chiar fără o È™tampilă sau semnătură din partea emitentului.
 • Plata produselor ÅŸi a serviciilor de pe site-ul WWW.itnc.ro se va realiza online, cu cardul bancar. Cu privire la acest aspect, menÅ£ionăm că nu sunt aplicabile taxe suplimentare pentru plata cu cardul.
 • Procesatorul de plăţi care va intermedia tranzacÅ£iile dintre clienÅ£i ÅŸi ITnC.ro este BT(serviciul iPay).
 • TranzacÅ£iile sunt securizate la un nivel ridicat, astfel încât plata se va realiza în cele mai sigure condiÅ£ii. iPay nu stochează toate datele confidenÅ£iale de pe cardul cu care se realizează tranzacÅ£ia, ci doar transmite datele necesare criptate prin intermediul unei conexiuni sigure cu banca.
 • Plata produselor ÅŸi a serviciilor de pe site-ul ITnC.ro se va realiza online, cu cardul bancar, prin intermediul serviciului de plată al BT, serviciul iPay. Cu privire la acest aspect, menÅ£ionăm că sunt aplicabile taxe sau comisioane suplimentare pentru plata cu cardul. Cardurile acceptate sunt Visa/Visa Electron, Mastercard/Maestro, plata fiind realizată în condiÈ›ii de securitate maximă.

DREPTUL DE RETRAGERE AL CLIENTULUI

 • Produse comercializate pe site-ul WWW.itnc.ro sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract, în conformitate cu legislaÈ›ia în vigoare, fiind vorba despre furnizarea de conÈ›inut digital care nu este livrat pe un suport material, iar prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului. Astfel, nu putem oferi un drept de retragere, respectiv sumele achitate pentru un produs, bun ori serviciu de pe site-ul nostru nu vor putea fi restituite.
 • Având în vedere faptul că produsele noastre constau în produse digitale, documente exclusiv electronice È™i servicii online, înÈ›elegeÈ›i È™i acceptaÈ›i faptul că, după achiziÈ›ionarea oricăruia din produsele ori serviciile de pe site-ul ITnC.ro, nu vă veÈ›i mai putea retrage din acest contract. ÃŽn acest sens, prin achiziÈ›ionarea produselor ori serviciilor de pe site, vă oferiÈ›i acordul în mod expres cu privire la imposibilitatea de a vă mai retrage din contract, respectiv imposibilitatea de mai obÈ›ine restituirea sumelor de bani avansate către ITnC.
 • ITnC își rezervă totuÈ™i dreptul ca în anumite situaÈ›ii particulare, din motive întemeiate, să ramburseze (integral sau parÈ›ial) unele sume sau costuri suportate de către dvs., dar acesta este doar un drept care se va exercita conform liberei aprecieri a echipei È™i fără să constituie o obligaÈ›ie asumată în acest sens.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALÄ‚

 • ITnC Services deÈ›ine drepturi depline asupra denumirilor, titulaturilor, descrierilor, produselor / serviciilor, fiÈ™ierelor, pozelor È™i materialelor publicate pe Website, precum È™i toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială etc. ce decurg din acestea È™i referitoare la acestea. Pot exista situaÅ£ii în care ITnC nu deÅ£ine drepturi de proprietate sau unele de proprietate intelectuală, industrială sau comercială cu privire la anumite fiÅŸiere, poze, materiale etc. publicate pe Website, beneficiind doar de un drept de utilizare a acestora. Indiferent de situaÈ›ie, nu aveÈ›i permisiunea să comercializati, redistribuiÈ›i sau reproduceÈ›i aceste materiale, nici să le decompilaÈ›i sau modificaÈ›i structura, fără acordul prealabil al ITnC.
 • ÃŽn anumite situaÅ£ii, pentru imaginile ÅŸi fotografiile utilizate pe acest website nu deÅ£inem drepturi de proprietate intelectuală, ci doar drepturi de utilizare. ÃŽn acest sens, anumite imagini ÅŸi fotografii regăsite pe website-ul nostru sunt utilizate cu respectarea termenilor ÅŸi condiÅ£iilor proprii sursei acestora . Cu titlu exemplificativ, indicăm situaÅ£ii în care am folosit imagini ÅŸi fotografii din alte surse, cu menÅ£iuni privind acreditarea deÅ£inătorului drepturilor de proprietate intelectuală sau a autorului.

CONFIDENÈšIALITATE

 • Suntem dedicaÈ›i păstrării confidenÈ›ialității informaÈ›iilor pe care ni le furnizaÈ›i. Respectăm È™i protejăm datele care ne sunt furnizate de către clienÈ›i È™i adoptăm toate măsurile necesare pentru a asigura un grad ridicat de securitate. Pentru mai mule informaÈ›ii referitoare la acest aspect, vă rugăm să citiÈ›i È™i Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECURITATEA CONTULUI DE CLIENT

 • Când utilizaÈ›i site-ul nostru È™i vă creaÈ›i un cont de client sunteÈ›i deplin răspunzător pentru asigurarea confidenÅ£ialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (numele de utilizator È™i parolă) È™i sunteÈ›i de acord să vă asumaÈ›i întreagă responsabilitate pentru activitătile/acÈ›iunile desfășurate pe site. Recomandarea noastră fermă este să nu divulgaÈ›i credenÈ›ialele de acces la site-ul nostru niciunei alte persoane. ÃŽn măsura în care de pe contul dumneavoastră de client vor fi efectuate activități maliÈ›ioase, veÈ›i răspunde în solidar cu persoana care a efectuat respectivele acÈ›iuni.
 • ÃŽn situaÈ›ia în care integritatea datelor de acces la site-ul nostru a fost compromisă, aveÈ›i obligaÈ›ia de a ne semnala acest fapt de urgență. Odată notificaÈ›i, noi vom acÈ›iona ferm în vederea restricÅ£ionării accesului la respectivul cont, urmând ca mai apoi să vă îndrumăm pentru a recăpăta accesul la contul dumneavoastră.
 • Dacă se dovedeÈ™te că dumneavoastră cu bună È™tiință aÈ›i furnizat unei terÈ›e persoane credenÈ›ialele de acces, ne rezervăm dreptul de a bloca definitiv, respectiv de a È™terge cu efect ireversibil contul dumneavoastră de client. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a nu mai oferi produse È™i servicii către persoanele fizice È™i juridice care au cauzat incidente precum cele menÈ›ionate anterior.

RÄ‚SPUNDEREA NOASTRÄ‚

 • Nu suntem È™i nu vom fi răspunzători în situaÈ›ia în care ne furnizaÈ›i informaÈ›ii sau date greÈ™ite ori incomplete, dumneavoastră fiind pe deplin responsabil de acurateÈ›ea acestor informaÈ›ii. Pe această cale, declaraÈ›i că sunteÈ›i de acord È™i înÈ›elegeÈ›i faptul că o mare parte din funcÈ›iile site-ului nostru sunt automatizate, deci rezultatul final depinde exclusiv de informaÈ›iile pe care dumneavoastră ni le furnizaÈ›i sau pe care le introduceÈ›i în sistem.
 • Subliniem că obligaÈ›iile noastre sunt unele de mijloace, iar nu de rezultat, ceea ce înseamnă că vom depune toate diligenÈ›ele necesare în vederea livrării unor produse sau servicii conforme, însă rezultatul final nu depinde de noi, motiv pentru care vă asumaÈ›i acest lucru în totalitate.
 • Toate documentele, draft-urile, template-urile etc. pe care le prezentăm pe site reprezintă doar un schelet general de la care se poate porni în construcÈ›ia unui document personalizat. ÃŽn niciun caz aceste documente nu au o aplicabilitate generală, această aplicabilitate fiind dată de completările pe care dumneavoastră le veÈ›i face în textul documentelor, respectând indicaÈ›iile È™i recomandările din documente. ÃŽn situaÈ›ia în care sunteÈ›i nesiguri de finalitatea documentului creat, de validitatea sau aplicabilitatea acestuia, vă recomandăm să apelaÈ›i la persoane specializate, instruite È™i acreditate în redactarea È™i revizuirea documentelor de acest tip.
 • Documentele, draft-urile, template-urile etc. disponibile pe site nu cuprind / tratează oricare È™i toate situaÈ›iile posibile, oferindu-vă doar elementele / conÈ›inutul minim pentru tipul de document, draft sau template în discuÈ›ie. Asemenea împrejurări trebuie avute în vedere în special în contextul în care urmăriÈ›i o finalitate anume sau doriÈ›i o anumită clauză în relaÈ›ia cu partenerii contractuali. Pentru a vă asigura că o asemenea finalitate este atinsă, recomandăm să vă asiguraÈ›i că prevederile documentului, draft-ului, template-ului etc. corespund nevoilor particulare ale dvs. È™i că, anterior finalizării È™i semnării acestuia, îl lecturaÈ›i integral È™i înÈ›elegeÈ›i consecinÈ›ele produse pe plan juridic.
 • ITnC nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul, Utilizatorii sau Vizitatorii sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către ITnC a oricăreia din obligaÈ›iile sale conform unei comenzi si pentru daune care rezultă din utilizarea produselor È™i / sau serviciilor după livrare È™i, în special, pentru pierderea acestora. După recepÈ›ionarea produselor È™i / sau serviciilor, dvs. sunteÈ›i pe deplin responsabil pentru modalitatea È™i scopul pentru care le utilizaÈ›i.
 • Prin crearea È™i utilizarea Contului, Utilizatorul/ Clientul își asumă răspunderea pentru menÈ›inerea confidenÈ›ialității datelor de Cont (user È™i parolă) È™i pentru gestionarea accesării Contului È™i, în măsura permisă de legislaÈ›ia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său, de el sau de cei cărora le acordă / recunoaÈ™te acces la acesta.

INFORMAÅ¢II UTILE PENTRU DUMNEAVOASTRÄ‚

 • Ca utilizator, respectiv client, Ã®nÈ›elegeÈ›i È™i sunteÈ›i de acord cu următoarele:
  Este interzisă utilizarea site-ului ITnC.ro în următoarele modalități sau pentru următoarele scopuri:
  • Cu încălcarea Termenilor È™i CondiÈ›iilor din prezentul document;
  • Cu încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile sau prin modalități care pot conduce la încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile;
  • Pentru a disemina informaÈ›ii false sau greÈ™ite ori pentru a propaga dezinformare, incitare la ură sau alte asemenea;
  • ÃŽn orice modalitate prin care se acÈ›ionează în contul È™i pe seama altei persoane, în special prin utilizarea de nume false, adrese de email false, numere de telefon false etc.
  • Pentru defăimarea altor persoane, pentru a aduce injurii, acuze sau afirmaÈ›ii jignitoare cu privire la oricare altă persoană;
  • Pentru promovarea sau ascunderea activităților cu caracter ilegal sau imoral;
  • Pentru a reproduce, în orice fel, interfaÈ›a site-ului, în vederea inducerii în eroare a utilizatorilor, clienÈ›ilor sau potenÈ›ialilor clienÈ›i pe care noi îi avem;
  • Pentru a obÈ›ine acces neautorizat la datele pe care vizitatorii sau clienÈ›ii noÈ™tri ni le-au furnizat în mod voluntar;
  • Pentru a introduce în sistem programe sau linii de cod maliÈ›ioase;
  • Pentru a solicita informaÈ›ii, produse ori servicii ilegale ori pentru a solicita informaÈ›ii care să acopere o activitate ilegală;
  • Pentru a obÈ›ine acces la diferite secÈ›iuni sau subsecÈ›iuni ale site-ului sau la produsele ori serviciile oferite de către noi utilizând proceduri ilegale;
  • Pentru a obÈ›ine produse ori servicii în scopul revânzării (cu excepÈ›ia Politicilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ).

LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

 • Termenii È™i CondiÈ›iile din prezenta secÈ›iune, precum È™i utilizarea site-ului nostru sunt guvernate de legile aflate în vigoare în România. ÃŽn caz de apariÅ£ie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, în cazul în care acesta implică IT Services È™i o persoană juridică, acesta va fi soluÅ£ionat prin cereri adresate instanÅ£elor judecătoreÅŸti competente material in vigoare din Mun. Bucuresti. Hotărârea este definitivă pentru părÅ£i. ÃŽn cazul în care litigiul referitor la raportul contractul sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia implică ITnC È™i o persoană fizică, acesta va fi soluÈ›ionat de către instanÈ›ele judecătoreÈ™ti competente conform legii.
 • De asemenea, vă aducem la cunoÈ™tință că, dacă veÈ›i considera necesar, aveÈ›i posibilitatea de a formula o plângere adresata ANPC Ã®n vederea remedierii eventualelor divergenÈ›e ori probleme.

Acest document a fost actualizat la data de 20.03.2023.

 • E-mail: contact@itnc.ro
 • Telefon: 0751 694 130

COPYRIGHT © 2023 ITNC ONLINE. TOATE DREPTURILE REZERVATE.